Právní vztahy s mezinárodním prvkem

Pro kvalitní zastupování v oblasti právních vztahů s mezinárodním prvkem je kromě znalosti světového jazyka výhodou též podrobná znalost principů obou nejrozšířenějších systémů práva – evropského (kontinentálního) a angloamerického. Toto know-how patří mezi naše přednosti, přičemž klientům nabízíme mj. následující právní služby:

  • zastupování v transakcích přesahujících teritorium České republiky;
  • poradenství v oblasti právních vztahů v mezinárodním obchodu (analýzy, stanoviska, sepisování a revize smluv);
  • právní pomoc při výkonu cizích soudních rozhodnutí a arbitrážních nálezů na území České republiky;
  • zastupování v arbitrážních řízeních s mezinárodním prvkem.