Právní vymáhání a správa pohledávek

Vycházíme z myšlenky, že aktivní přístup je v oblasti vymáhání a správy pohledávek základem úspěchu, a svým klientům nabízíme zejména následující právní služby:

  • jednání s dlužníky po splatnosti závazku (upomínky, uznávání závazků, dohody o splátkovém kalendáři, dohody o narovnání);
  • právní kroky zabraňující zhoršení právního postavení věřitele a dobytnosti jeho pohledávek;
  • soudní a následné exekuční vymáhání pohledávek, spolupráce se soukromým exekutorem (zjišťování a zajišťování majetku dlužníka, volba optimálních způsobů výkonu rozhodnutí);
  • přípravu zajišťovacích instrumentů (např. zástavní smlouvy, ručení, zajišťovací směnky, smluvní pokuty, notářské a exekutorské zápisy);
  • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek);
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek a incidenční spory).