Právní služby

Právní služby poskytujeme zejména v následujících oblastech:

Mezi naše klienty patří přední společnosti ze stavebního, realitního a obchodního sektoru, zdravotnická zařízení a farmaceutické firmy.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s advokátní kanceláří v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR pověřena Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.