Občanské právo

Občanské právo je základním stavebním kamenem celého soukromého práva, včetně práva obchodního. Je tedy i přirozenou a důležitou součástí právní agendy naší advokátní kanceláře a zahrnuje především:

  • veškerou právní agendu týkající se nemovitostí (kupní, zástavní, nájemní, darovací a další smlouvy k nemovitostem, zastupování před katastrálními úřady, zajišťovací instituty ve vztahu k nemovitostem atd.);
  • zastupování před soudy v občanskoprávních sporech, včetně sporů na ochranu osobnosti;
  • rodinné a dědické právo.