Medicínské a farmaceutické právo

Pod tímto označením si většina laiků představuje různé žaloby nespokojených pacientů na lékaře či farmaceuty. To však v českých podmínkách rozhodně není hlavní součástí odvětví, jež reguluje právní vztahy v oblasti, na kterou se každý rok z veřejných rozpočtů vydává více než 100 miliard Kč.

Velkou naší výhodou v rámci této oblasti poradenství jsou odborné znalosti z oborů medicíny a farmacie, zevrubná znalost medicínského prostředí či snadná orientace na farmaceutickém trhu.

To nám umožňuje klientům poskytovat vskutku komplexní právní služby, zejména pak:

  • průběžné poradenství farmaceutickým společnostem při právních otázkách vznikajících v jejich každodenní praxi (smlouvy o klinických studiích a jiné smlouvy se zdravotnickými zařízeními či lékaři, registrace léčiv, posuzování reklamních materiálů, zajištění souladu všech činností a postupů se stále se rozšiřující zdravotnickou legislativou);
  • zastupování farmaceutických společností při řízeních před MAFS či jinými orgány etické samosprávy na farmaceutickém trhu;
  • právní asistence zdravotnickým zařízením a lékařům ohledně stanovování postupu lege artis při poskytování zdravotní péče;
  • zastupování zdravotnických zařízení nebo pacientů v řízeních o náhradu škody způsobenou lékařským zákrokem.