JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D.

Luboš Nevrkla

JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D., úzce spolupracuje s Dr. Mališem od února 2007 a od července 2009 je společníkem advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal. Věnuje se zejména obchodnímu právu, včetně fúzí a akvizic, právu nemovitostí, pracovnímu právu a právu cenných papírů.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1996) nastoupil Luboš Nevrkla do pražské pobočky významné mezinárodní advokátní kanceláře, která od roku 2000 působila pod názvem Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce 1999 úspěšně složil české advokátní zkoušky. Své právní vzdělání si prohloubil postgraduálním studiem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které úspěšně ukončil v roce 2002 a získal akademický titul doktor (Ph.D.).

Během své dlouholeté advokátní činnosti získal bohaté zkušenosti v mnoha odvětvích českého práva, zejména obchodního práva se zvláštním zaměřením na právo společností (včetně fúzí a akvizic, společných podniků i neziskových organizací), obchodněprávní a občansko-právní závazkové vztahy, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodního práva soukromého. Podílel se rovněž na přípravě mnoha právních auditů (due diligence) a rozsáhlé smluvní dokumentace pro projekty v různých odvětvích obchodu a průmyslu (např. v elektronickém průmyslu, stavebnictví či pivovarnictví), včetně největšího BOT pilotního projektu v oblasti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě formou partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP).

Mezi jeho zájmy patří četba sci-fi literatury a cizojazyčné beletrie, cyklistika a cestování.

Luboš Nevrkla mluví plynně česky a anglicky, pasivně pak německy a rusky.