JUDr. Jakub Celerýn

Jakub Celerýn

JUDr. Jakub Celerýn nastoupil do advokátní kanceláře v srpnu 2006. Ve své praxi se věnuje zejména obchodnímu právu, sporné agendě, medicínskému právu, právu nemovitostí a pracovnímu právu.

Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009). V rámci svého studia vykonával funkci pomocné vědecké síly na Katedře teorie práva a právních učení. V roce 2010 úspěšně složil státní rigorózní zkoušku a byl mu udělen akademický titul doktor práv (JUDr.).

V letech 2005—2006 působil v přední české společnosti obchodující s dekoračním zbožím, kde měl na starosti především komunikaci se zahraničními partnery a překladatelskou činnost. V letech 2006—2009, kdy Jakub pracoval v advokátní kanceláři Daniel Mališ & Partners na pozici právního asistenta, bylo jedním z jeho hlavních úkolů poskytování podpory týmu právníků, a to zejména v oblasti sporné agendy.

Mezi jeho zájmy patří římské právo, motorismus, volejbal a squash.

Jakub hovoří plynně česky a anglicky (v roce 2004 získal Certificate in Advanced English) a má dobrou pasivní znalost němčiny.