JUDr.  MUDr. Daniel Mališ, Ph.D., LL.M.

Daniel Mališ

JUDr. MUDr. Daniel Mališ, Ph.D., LL.M., se věnuje zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí, sporné agendě, medicínskému právu, právu duševního vlastnictví, pracovnímu právu a insolvenčnímu právu.

Daniel vystudoval 1. lékařskou fakultu UK (1996) a Právnickou fakultu UK (1998). Ihned po absolvování Právnické fakulty UK nastoupil do tehdejší pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer, kde pracoval až do roku 2001. Zde se věnoval převážně obchodnímu právu a právu duševního vlastnictví. Poskytoval právní poradenství mimo jiné velkému světovému výrobci software a dvěma vedoucím zahraničním farmaceutickým společnostem.

Své právní vzdělání si letech 2001—2002 dále prohloubil studiem v USA na New York University School of Law se zaměřením na smluvní právo a právo duševního vlastnictví, kde získal titul Master of Laws (LL.M.). Komplexní studium amerického práva pak završil úspěšným absolvováním newyorských advokátních zkoušek (2002) a následně se stal členem New York State Bar Association. Po svém návratu do ČR úspěšně složil české advokátní zkoušky (2002) a založil vlastní advokátní kancelář.

V současné době Daniel působí v rámci kanceláře na pozici Of Counsel, i nadále se však věnuje konzultační činnosti pro ostatní kolegy a zůstává odborným garantem pro oblast medicínského a farmaceutického práva.

Mezi jeho zájmy patří studium angličtiny, vytrvalostní běh, in-line bruslení, šachy a varhanní hudba.

Daniel Mališ mluví plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost ruštiny.