JUDr. MUDr. Daniel Mališ, Ph.D., LL.M.

Daniel Mališ

JUDr. MUDr. Daniel Mališ, Ph.D., LL.M., se věnuje zejména medicínskému právu, sporné agendě a správnímu právu.

Daniel vystudoval 1. lékařskou fakultu UK (1996) a Právnickou fakultu UK (1998). Ihned po absolvování Právnické fakulty UK nastoupil do tehdejší pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer, kde pracoval až do roku 2001. Zde se věnoval převážně právu duševního vlastnictví a medicínskému právu.

Své právní vzdělání si letech 2001 až 2002 dále prohloubil studiem v USA na New York University School of Law se zaměřením na smluvní právo a právo duševního vlastnictví, kde získal titul Master of Laws (LL.M.). Komplexní studium amerického práva pak završil úspěšným absolvováním newyorských advokátních zkoušek (2002) a následně se stal členem New York State Bar Association.

Po svém návratu do ČR úspěšně složil české advokátní zkoušky (2002) a následně založil svoji advokátní kancelář, která se v roce 2009 transformovala na advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal.

Od roku 2016 Daniel působí v rámci kanceláře na pozici Of Counsel, v rámci které se věnuje konzultační činnosti pro ostatní kolegy kanceláře, a to zejména v oblasti medicínského práva.

V roce 2020 Daniel úspěšně obhájil svoji Ph.D. práci týkající se náhrad nemajetkových újem na zdraví.

Mezi jeho zájmy patří medicína, zdravý životní styl a varhanní hudba.

Daniel Mališ mluví plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost ruštiny.