Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za bezdůvodné obohacení

1. března 2016

Článek Jana Pořízka ke jmenovaným právním institutům mj. v souvislosti s nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ČR týkajícího se dané problematiky. Celý článek naleznete zde.