Patří kratší promlčecí lhůta dle OZ mezi "ustanovení seměřující k ochraně spotřebitele"?

29. ledna 2013

Článek Daniela Mališe naleznete zde.