Patří kratší promlčecí lhůta dle OZ mezi "ustanovení seměřující k ochraně spotřebitele"?

Článek Daniela Mališe naleznete zde.