Luboš Nevrkla k zákonnému předkupnímu právu

Jak je to s návratem zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům a jakými změnami příslušná úprava v posledních letech prošla? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v článku Luboše Nevrkly. Celý text je k dispozici zde.