Jan Pořízek na téma: Rozsah soudního přezkumu oprávněnosti výpovědi nájmu nebytových prostor

Jan Pořízek ohledně problematiky míry rozsahu soudního přezkumz oprávněnosti výpovědi nájmu nebytových prostor. Více na toto téma naleznete v novém článku na epravo.cz.