Čeho si na studentech ceníme nejvíce? pracepropravniky.cz

Rozhovor s Lubošem Nevrklou o nikdy nekončícím procesu získávání kvalitních nových kolegů, resp. o nárocích na ně, a důlžitých milnících advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal uplynulých tří let.