Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

pravni-sluzby

Aktuality

13. 6. 2017
Zajištění přístupu či příjezdu ke stavbě je jednou z mnoha věcí, které je potřeba vyřešit už při přípravě re...
2. 6. 2017
Na IV. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Odpovědnosti za új...
16. 5. 2017
Daniel Mališ se ve svém článku věnuje výkladu principu "zásad slušnosti", který v souvislosti s odčiněn...

Obchodní právo

Obchodněprávní agenda tvoří jeden z hlavních pilířů advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na jejich komplexnost a zároveň úzkou spolupráci s klienty, což nám umožňuje v rámci právního řešení zohlednit i specifické potřeby klienta. Na druhou stranu však poskytujeme i právní konzultace ad hoc.

Služby v oblasti obchodního práva kromě jiného zahrnují:

  • obchodněprávní smluvní agendu (sepisování, rozbory a posuzování smluv);
  • zakládání a transformace obchodních společností a zajišťování jejich běžné agendy;
  • průběžné poradenství při právních otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností („corporate counseling”);
  • právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic;
  • insolvenční právo (zastupování věřitelů i dlužníků);
  • právo cenných papírů (směnky, akcie a jiné investiční nástroje, povinné nabídky převzetí a veřejné návrhy smluv na koupi akcií);
  • nekalosoutěžní agendu (klamavá reklama, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti atd.);
  • reklamní právo (zejména posuzování souladu reklamních materiálů se zákonem o regulaci reklamy);
  • zastupování před soudy při sporech mezi podnikateli, včetně sporů na ochranu obchodního jména a pověsti.