Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

media

Aktuality

9. 2. 2018
Rádi bychom touto cestou oznámili změnu sídla naší advokátní kanceláře a informovali o nových prostorách, v&...
14. 11. 2017
Rozdělení společné věci, její přikázání spoluvlastníkovi nebo nařízení prodeje ve veřejné dražbě – jednotliv...
31. 10. 2017
Ochrana vlastnického práva k pozemku versus zájem na veřejném užívání účelové komunikace; definičn...

Média

Daniel Mališ k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Na konferenci "Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví" vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Některé z článků Daniela Mališe na dané téma naleznete např. zde a zde

Luboš Nevrkla k evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob

Luboš Nevrkla se ve svém článku pro epravo.cz věnuje připravované evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů, kterou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 přinese schvalovaná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celý článek naleznete zde.

Luboš Nevrkla pro Český rozhlas Plus

Vyjádření Luboše Nevrkly k problematice rozvodů mezinárodních manželství a aktuálně diskutovanému nařízení EU o posílené spolupráci 18 zemí EU ve věci rozhodného práva. Celý pořad naleznete zde, vyjádření Dr. Nevrkly pak od 13:30 min.

Daniel Mališ k tématu informovaných souhlasů

Na III. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Doporučené informované souhlasy pacientů. Články Daniela Mališe na toto téma naleznete zde a zde.

Veronika Tomanová k nájemnímu vztahu po rekodifikaci

Vyjádření Veroniky Tomanové pro Radiožurnál ke změnám, které přinese od 1. 1. 2016 v otázce financování a realizace údržby a oprav souvisejících s užíváním bytu vládní nařízení doplňující ustanovení občanského zákoníku. Celý vstup naleznete zde, článek Veroniky Tomanové na dané téma pak zde.

Daniel Mališ hostem Nočního Mikrofóra

Rozhovor Romana Šmuclera s Danielem Mališem v pořadu ČRo Dvojka na téma medicínské právo naleznete zde.

Čeho si na studentech ceníme nejvíce? pracepropravniky.cz

Rozhovor s Lubošem Nevrklou o nikdy nekončícím procesu získávání kvalitních nových kolegů, resp. o nárocích na ně, a důlžitých milnících advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal uplynulých tří let.

Luboš Nevrkla v pořadu ČT Suma sumárum

Vyjádření Luboše Nevrkly k otázce společného jmění manželů v pořadu České televize Suma sumárum. Celý díl pořadu naleznete zde, vyjádření Luboše Nevrkly ve 12:34 a 18:36 min.

Daniel Mališ v pořadu ČT Suma sumárum

Vyjádření Daniela Mališe k otázce úrazového pojištění dětí v pořadu České televize Suma sumárum. Celý díl pořadu naleznete zde, vyjádření Daniela Mališe pak od 7:29 min.

Luboš Nevrkla v pořadu ČT Suma sumárum

Komentář Luboše Nevrkly k legitimitě snížení státní podpory stavebního spoření v pořadu České televize Suma sumárum. Celý díl pořadu naleznete zde, zmíněný komentář pak ve 22:38 min.