Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

media

Aktuality

13. 6. 2017
Zajištění přístupu či příjezdu ke stavbě je jednou z mnoha věcí, které je potřeba vyřešit už při přípravě re...
2. 6. 2017
Na IV. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Odpovědnosti za új...
16. 5. 2017
Daniel Mališ se ve svém článku věnuje výkladu principu "zásad slušnosti", který v souvislosti s odčiněn...

AK v médiích

Jan Pořízek k povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci

Zajištění přístupu či příjezdu ke stavbě je jednou z mnoha věcí, které je potřeba vyřešit už při přípravě realizace stavby. Jan Pořízek se ve svém článku zabývá možnými dopady, jež by v souvislosti se změnami povolování sjezdů z pozemních komunikací měla do praxe vnést právě novela zákona o pozemních komunikacích. Celý článek naleznete zde.

Daniel Mališ k tématu odpovědnosti za újmu na zdraví

Na IV. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Odpovědnosti za újmu na zdraví v estetické medicíně a její kompenzace.

Daniel Mališ k občanskoprávní náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Daniel Mališ se ve svém článku věnuje výkladu principu "zásad slušnosti", který v souvislosti s odčiněním bolesti a ztížení společenského uplatnění zavedl nový občanský zákoník, nejen s ohledem na Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, ale i na paralelní pracovněprávní úpravu a několik rozhodnutí Ústavního soudu. Celý text naleznete zde.

Luboš Nevrkla k zákonnému předkupnímu právu

Jak je to s návratem zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům a jakými změnami příslušná úprava v posledních letech prošla? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v článku Luboše Nevrkly. Celý text je k dispozici zde.

Jakub Celerýn k dohodě o místní příslušnosti soudu

Jakub Celerýn se ve svém článku věnuje požadavkům na dohodu mezi podnikateli o sjednání místně příslušného soudu prvního stupně, který bude rozhodovat jejich případné budoucí spory. Celý text naleznete zde.

Veronika Tomanová k problematice sousedských vztahů

Bojujete s přílišným hlukem, kterým Vás obtěžuje některý z Vašich sousedů? Zkoušeli jste situaci řešit běžnou domluvou, a teď už si nevíte rady? Jak v takovém případě postupovat se dozvíte v článku Veroniky Tomanové. Celý text naleznete zde.

Daniel Mališ k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Na konferenci "Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví" vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Některé z článků Daniela Mališe na dané téma naleznete např. zde a zde

Luboš Nevrkla k evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob

Luboš Nevrkla se ve svém článku pro epravo.cz věnuje připravované evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů, kterou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 přinese schvalovaná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celý článek naleznete zde.

Luboš Nevrkla pro Český rozhlas Plus

Vyjádření Luboše Nevrkly k problematice rozvodů mezinárodních manželství a aktuálně diskutovanému nařízení EU o posílené spolupráci 18 zemí EU ve věci rozhodného práva. Celý pořad naleznete zde, vyjádření Dr. Nevrkly pak od 13:30 min.

Daniel Mališ k tématu informovaných souhlasů

Na III. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Doporučené informované souhlasy pacientů. Články Daniela Mališe na toto téma naleznete zde a zde.