Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

odmena-za-pravni-sluzby

Aktuality

13. 6. 2017
Zajištění přístupu či příjezdu ke stavbě je jednou z mnoha věcí, které je potřeba vyřešit už při přípravě re...
2. 6. 2017
Na IV. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Odpovědnosti za új...
16. 5. 2017
Daniel Mališ se ve svém článku věnuje výkladu principu "zásad slušnosti", který v souvislosti s odčiněn...

Advokátní tarif

Jde o odměnu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., v platném znění, která stanoví výši odměny za poskytnutí právních služeb v případech, že se advokát s klientem o odměně nedohodnou jinak, případně dohodnou-li se na účtování právě podle advokátního tarifu.

Celková odměna se vypočte jako násobek odměny za jeden tzv. úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (odměna za jeden úkon právní služby x počet úkonů).

Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství (úroky, poplatky z prodlení atd.) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy - za úkon právní služby se považuje například:

  • převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb;
  • další porada s klientem přesahující jednu hodinu;
  • sepsání právního rozboru věci;
  • sepsání listiny o právním úkonu (typicky smlouvy);
  • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, či účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, a to každé započaté dvě hodiny.