Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

odmena-za-pravni-sluzby

Aktuality

13. 12. 2016
Bojujete s přílišným hlukem, kterým Vás obtěžuje některý z Vašich sousedů? Zkoušeli jste situaci řešit ...
7. 10. 2016
Na konferenci "Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví" vystoupil Daniel Mališ s přednáškou ...
20. 9. 2016
Luboš Nevrkla se ve svém článku pro epravo.cz věnuje připravované evidenci údajů o skutečných majitelích prá...

Odměna za právní služby

Z Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky vyplývá zákaz informovat širokou veřejnost mj. o cenách (odměnách) za advokátem poskytované právní služby – tyto informace lze sdělit pouze dřívějším či současným klientům a tomu, kdo o to požádá. Zmíněná pravidla pouze stanoví, že smluvní odměna advokáta musí být přiměřená, přičemž při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlíží zejména:

  • k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta;
  • rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb;
  • ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta;
  • k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb;
  • k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci;
  • k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí;
  • k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

Z uvedených důvodů jsou proto dále popsány pouze jednotlivé druhy odměn, které se při určování ceny za poskytované právní služby používají.

Stanovení konkrétního typu a výše odměny je však vždy záležitostí individuální domluvy mezi advokátní kanceláří a klientem, mj. i s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím.