Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

odmena-za-pravni-sluzby

Aktuality

13. 6. 2017
Zajištění přístupu či příjezdu ke stavbě je jednou z mnoha věcí, které je potřeba vyřešit už při přípravě re...
2. 6. 2017
Na IV. kongresu estetické a laserové medicíny vystoupil Daniel Mališ s přednáškou na téma Odpovědnosti za új...
16. 5. 2017
Daniel Mališ se ve svém článku věnuje výkladu principu "zásad slušnosti", který v souvislosti s odčiněn...

Odměna za právní služby

Z Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky vyplývá zákaz informovat širokou veřejnost mj. o cenách (odměnách) za advokátem poskytované právní služby – tyto informace lze sdělit pouze dřívějším či současným klientům a tomu, kdo o to požádá. Zmíněná pravidla pouze stanoví, že smluvní odměna advokáta musí být přiměřená, přičemž při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlíží zejména:

  • k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta;
  • rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb;
  • ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta;
  • k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb;
  • k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci;
  • k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí;
  • k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

Z uvedených důvodů jsou proto dále popsány pouze jednotlivé druhy odměn, které se při určování ceny za poskytované právní služby používají.

Stanovení konkrétního typu a výše odměny je však vždy záležitostí individuální domluvy mezi advokátní kanceláří a klientem, mj. i s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím.